Положени 730 панела на жилищна сграда в Холандия.

Положени 139 панела на жилищна сграда в Холандия.

Индустриално действие 1100 панела в Холандия.