Да помогнем на предприятията, които издъхват

Много предприятия са изправени пред трудности заради кризите. Едно от решенията, на което се спират все повече компании, е изграждането на соларни централи за собствени нужди. Възврщаемостта варира от 2-3 до 6-7 гдини. След този период енергията, която се получава, е на практика почти безплатна.

Сред големите плюсове на фотоволтаичните системи е това, че те могат да се надграждат – както с допълнителни панели, така и с батерии. Очакванията са през 2022 г. у нас да бъдат реализирани над 200 нови бизнес проекта за собствено ползване.

Разбира се, не всичко е толкова розово. Регулациите в България все още не са осъвременени и към момента има дълга редица от процедури. Чака се и за проект. Законите за енергетиката и за енергията от ВЕИ, Наредбата за присъединяването към мрежите и другите разпоредби не правят разграничение дали централата ще се използва изцяло за собствено потребление, като например дизелгенератор, или ще продава ток като АЕЦ. Което е голям проблем за инвеститорите. Добрата новина е, че тази година България трябва да транспонира разпоредбите на европейската директива за ВЕИ, които значително да улеснят изграждането на системи за собствено производство на ток. А скърцащата държавна администрация вече е малко по-добре сработена по отношение на бизнес проектите за ВЕИ и не гледа на тях като на нещо екзотично и неразбираемо.