ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

“Имам земя или покрив с квадратура X, каква мощност мога да събера?” Повечето отговори са заблуждаващи в “+”, като някои се доближават до истината, но не съвсем и ако някой е тръгнал да подхожда сериозно към нещата, нека не се доверява на бакалските сметки по 100kW на декар за земя и по 200kW за покрив!

Нещата са комплексни и сериозни и не е добре хората да тръгват със заблуда, защото накрая инвеститора идва при проектанти със становище за една мощност и започва да убеждава как трябва да се съберат на всяка цена, защото някой му е казал, някъде е чул или някъде е чел.

За да стане качествен проект, първоначално трябва да се направи професионален одит, като основните фактори които влияят са:

1. Форма на имотът/покрива;

2. Ориентация спрямо азимута/севера;

3. Наклон и посока на наклона на терена;

4. Тип и наклон на евентуалната конструкция;

5. Отстояния от съседни имоти – 3 или 5м. и особено за малки имоти е голям бич, а за тънки и дълги може да е краят;

6. Други фактори като препятствия, съпътстващо застрояване, засенчвания и др.

Важно!  ЕРПтата започнаха да искат идейни проекти, защото за малки имоти се заявяват паразитно големи мощности.

Първият въпрос, който задава почти всеки слънчев клиент е: „Колко ще струва?“ Разбира се, не е толкова просто. С много стимули, потенциални нетни ползи от измерването и други съображения, има много начини да разгледаме цената, както и крайната възвръщаемост – на слънчева система.

Нашата цена започва от 1500лв./kW и може да достигне со 1000лв./kW, в зависимост от големината, сложността на обекта и етапа на развитие на документалната част.

Отговорът на този въпрос е многозначен. А най-важното в случая е каква е целта на централата, защото:

1. Изток/запад е с до 20% по слаб добив на енергия, но слагате 2 пъти повече панели.

2.Да кажем, че  1 MW се събира на около X дек. при нормално разположение север-юг и наклон 33-35°. Произвеждате около 1 223 800 kWh годишно.  На Същите X дек., при разположение изток-запад и наклон +/-10° може да поберете 2 MW. Ще произвеждате 2 112 500 KWh на година.

3.Изток-запад може да се  избегне пика на всички други централи, които са на юг разположени, предвид, че в България все още има място и е тенденция.

4.Зависи също дали се продава енергията и на кого, тъй като всички търговци имат различни практики. Ако се продава час по час или ден напред всичко вече е с различен потенциал. Тоест тук е много важно да се гледа не само добив и площ, а и дружеството, което ще ви изкупува енергия какъв договор ще сключите. Примерно – за изток/запад ви върши работа само час по час, за юг ви е най-добре цена ден напред. 

И накратко ви съветваме:

1) изток/запад събира с около 35-40 процента повече панели (обща инсталирана мощност)
2) добивът от изток/запад е с около 20% по-нисък
 
По-добре според сметките за българският пазар да се направи юг. А някои клиенти правят изток/запад, заради бъдещите пикови и отрицателни часове, когато изток/запад произвежда по равномерно. В България още не сме на този етап, където е по-изгодно за продажба да е изток/запад.