Процес и необходими документи

  • Документ за собственост на имота и/или сградата;
  • Скица на имота и/или сградата;
  • Декларация съгласие от съсобствениците на сградата.

 

На базата на тези документи  следва процедурата по издаването на
визата за проектиране и разрешението за строеж.

Първо трябва да се провери имотът, който предвиждате за изграждане на фотоволтаичната централа. Проверката се свежда до това дали не е обект на защитена за строеж среда /Натура 2000/ или дали отговаря на изискванията за определена категория земеделска земя. Дали не е много сенчесто място и дали ще  ви генерирала желаната мощност енергия и т.н.


Втората стъпка е да подадете в съответното електроразпределително дружество  /ЧЕЗ, ЕВН, ЕНЕРГО_ПРО/ предварително  присъединително
становище, за да разберете дали ще ви допуснат да се присъедините към мрежата. /наличност на мощност или енергийни  квоти/


Тратата стъпка вече при положителна втора стъпка е наемане на фирма за придвижване на инвестиционния  проект, което включва:

Необходими документи за придвижване на процедурата и техническа част

Изготвяне на идеен проект въз основа на скица и нотариален акт за получаване на становище от съответното ЕРП.
Идейният проект има за цел да представи и опише в общ вид инвестиционното намерение.
Издаване на становище от местното ЕРП за мястото и начина на присъединяване на ФЕЦ към електроразпределителната мрежа.
След получаване на становището от съответното ЕРП за начина на присъединяване на ФЕЦ, заедно с идейния проект и конструктивното становище се подават документи за строително разрешение.

Конструктивното становище може да се изготви само от строителен инженер с пълна проектантска правоспособност. Становището включва описание за обекта, място на монтаж, конструктивни специфики, препоръки и констатации относно конструкцията.

Разрешението за строеж се издава от главния архитект на общината.

След издаване на строителното разрешение, следва строеж на фотоволтаичната централа, както и съгласуване на електротехническо и конструктивно становище със съответното ЕРП.

Подаване на заявление за договор за присъединяване към ЕРП. След изграждането на ФЕЦ се пускат 72 часови проби на централата.

Заедно с изграждането на фотоволтаичната централа се подава искане за изкупуване на произведената енергия.

Когато намерите фирма за изграждането на ФЕЦ ви препоръчваме те да поемат инициативата за изваждането на документалната част, защото всяка компания има огромна практика в това начинание и биха ви спестили време и пари, а и почти всички не променят цената за услугата. Тоест цената ви би била същата със или без процедурата.

След това подписвате договор със съответната компания, на която оферта сте се спряли. Като следвате описанията дали 10%,20% или 30% ще искат първоначална вноска, което трябва да предвидите като капитал. Втората тежест, която трябва да предвидите е изграждането на ограда на имота, ако няма такава, която също е перо разход. Трето и най-важно да знаете, е че никоя от фирмите не поема разхода за дейности по трасето до точка включване в мрежата на съответното ЕРП.

Най-накрая трябва да имате предвид, че 90% от фирмите нямат складови наличности и поръчват от Китай, Германия, Турция и Япония, както панели, така и всички аксесоари нужни за ФЕЦ, следователно бъдете подготвени за изключителни гаранции за всичко, което плащате, защото в противен случай ще бъдете ощетен.